ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του NANOSCAPE είναι η ανάπτυξη μίας διαστρωματικής, υβριδικής, πολυλειτουργικής, βιοσυμβατής και βιοδιασπώμενης μεμβράνης νανοϊνών που θα ενισχύει την αναγέννηση των οστών και του περιοδοντικού συνδέσμου, αποτρέποντας τη διείσδυση και την υπέρμετρη ανάπτυξη των επιθηλιακών κυττάρων, προστατεύοντας παράλληλα τη περιοχή του περιοδοντίου από την ανάπτυξη αναερόβιων παθογόνων βακτηρίων.

Το έργο NANOSCAPE εστιάζει στη παραγωγή ενός πολυλειτουργικού τρι-στρωματικού ικριώματος κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου. Μέσα από ειδικά προσαρμοσμένες συνθετικές διαδικασίες θα παραχθούν βιοσυμβατά και βιοδιασπώμενα πολυμερικά υλικά, συγκεκριμένης μοριακής κατανομής, μοριακών βαρών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων, ενώ η ηλεκτροϊνοποίηση τους σε κατάλληλους συνδυασμούς και πειραματικές συνθήκες θα εξασφαλίζει την απαραίτητη μικρο/μακροδομή, την επιθυμητή διάρκεια βιοαποικοδόμησης και τη ζητούμενη μηχανική αντοχή των παραγόμενων βιομιμητικών GTR ικριωμάτων.

5.png