ΕΤΑΙΡΟΙ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας 1 (Συντονιστής): ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ- Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής (Β. Ρούσσης)

Ερευνητική Ομάδα Φορέα

Καθηγητής Βασίλειος Ρούσσης
Επικ. Καθηγήτρια Ευσταθία Ιωάννου
Δρ. Στέφανος Κικιώνης
Κωνσταντίνα Ηλιού (Υποψήφια Διδάκτορας)

 

Φορέας 2: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ- Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας (Ε. Ιατρού)

Ερευνητική Ομάδα Φορέα

Καθηγητής Ερμόλαος Ιατρού
Δρ. Ιωάννης Χοινόπουλος
Τζούλη Στάιν

 

Φορέας 3: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ- Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος, Τμήμα Οδοντιατρικής (Σ. Ζηνέλης)

Ερευνητική Ομάδα Φορέα

Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Ζηνέλης
Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης
Καθηγήτρια Ευθυμία Κιτράκη
Δρ. Γεώργιος Πολυχρόνης
Δρ. Ευαγγελία Διαμαντή

 

Φορέας 4: UNI-PHARMA (UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.) (Α. Μεριστούδη)

Ερευνητική Ομάδα Φορέα

Δρ. Αναστασία Μεριστούδη, Χημικός
Νικόλαος Καρούσης, Χημικός
Γεώργιος-Στέφανος Σουμέλας, Φαρμακοποιός
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Χημικός
Άννα Παρασκευοπούλου, Μοριακή Βιολόγος-Γενετίστρια