ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του NANOSCAPE είναι η ανάπτυξη νέων υλικών/εγαλείων για την αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας, η οποία είναι μια φλεγμονώδης νόσος του περιοδοντίου, βακτηριακής προέλευσης, που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή του περιοδοντικού συνδέσμου και του φατνιακού οστού και αποτελεί την κύρια αιτία απώλειας δοντιών στους ενήλικες, όντας υπεύθυνη για το 30% περίπου των οδοντικών εξαγωγών των ενηλίκων. Η χρόνια περιοδοντίτιδα υπολογίζεται ότι προσβάλλει περίπου 750 εκ. ανθρώπους (10,8% του πληθυσμού το 2010), με ετήσια επίπτωση στη παραγωγικότητα περίπου 54 δις. USD παγκοσμίως. Λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισής της και τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση στη ποιότητας ζωής των ασθενών, καθώς και του σημαντικού οικονομικού κόστους που τη συνοδεύει σε ποσοστό 3-5% των συνολικών δαπανών για την υγεία, θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας που χρήζει δυναμικής αντιμετώπισης.

3.jpg